Informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego w najbliższy czwartek, 23 marca br. w godzinach 12.00 – 12.30, na terenie Krosna Odrzańskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Zostaną nadane następujące sygnały akustyczne:

- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.