• Informator Samorządowy MOST

2019

most 1 2019  most 1 2019most 1 2019

2018

 most 1 2018 most 1 2018most 3 2018most 1 2018
 
2017
most 1 2016 most 1 2016 most 1 2016 most 4 2017
2016
most 1 2016  MOST 2 2016 miniaturka most 1 2016 most 1 2016
2015
most 4 2015
 
 • 2014
Wydanie 1/14
 
 
 • Lokalny Program Telewizyjny „Krośnieńskie Wydarzenia”
 
media spolecznosciowe
 
Krosno Odrzańskie od kilku lat rozwija kontakty zagraniczne z miastami partnerskimi – Schwarzheide i Bremervőrde w Niemczech oraz Karcag na Węgrzech. Współpraca ta ma na celu nie tylko integrację różnych środowisk, ale także umożliwia ubieganie się o środki europejskie zarezerwowane na wsparcie działań zmierzających do szerzenia integracji i budowania społeczeństwa europejskiego świadomego dorobku dziejowego różnych państw i narodów.
Współpracy zagranicznej prowadzonej przez Gminę Krosno Odrzańskie przyświeca idea stworzenia stałych podstaw dla wielostronnych inicjatyw w różnych obszarach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Ponadto celem partnerów jest zainicjowanie spotkań pomiędzy obywatelami obu miast i mającymi w tych miastach swoje siedziby instytucjami, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami, ich wspieranie w miarę swoich sił oraz podejmowanie działań dla uzyskania porozumienia na płaszczyźnie stosunków międzyludzkich i dla dobra swoich obywateli.
Nawiązane partnerstwa owocują wieloma wspólnie zrealizowanymi projektami, stwarzającymi kolejne okazje do wymiany doświadczeń i pozwalającymi na integrację społeczeństw. Wielopłaszczyznowa współpraca zagraniczna prowadzona przez Gminę Krosno Odrzańskie zyskuje często wsparcie finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, tj. Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, czy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 
Płaszczyzny współpracy:
  • Gospodarka
  • Kultura
  • Promocja regionu i turystyka
  • Edukacja europejska
  • Sport
 • Bielów
Sołtys: Janina Waluś
Skład Rady Sołeckiej: Ewa Pieszczyńska, Helena Kijewska, Ewa Poźniak, Wanda Zajma, Zbigniew Krasowski, Barbara Rentel
 
 • Brzózka
Sołtys: Danuta Korona
Rada Sołecka: Małgorzata Woźniak, Daniel Korona, Andrzej Lipka, Anna Romanowska
 
 • Chojna
Sołtys: Bożena Olejarz
Rada Sołecka: Magdalena Kamienik, Krystyna Połeć, Andrzej Olejarz, Emilia Maciołek
 
 • Chyże
Sołtys: Wioletta Mateuszów
Rada Sołecka: Bożena Stochaj, Piotr Szymen, Jolanta Duziak
 
 • Czarnowo
Sołtys: Krzysztof Grzelak
Rada Sołecka Jerzy Węsek, Lidia Grzelak, Eugeniusz Stryjek, Anna Błaut, Wojciech Olejarz, Anna Walaszko
 
 • Czetowice
Sołtys: Andrzej Dogoda
Skład Rady Sołeckiej: Łukasz Jarowicz, Agnieszka Podsiadło, Elżbieta Matusewicz, Maria Krawiec, Adam Krawiec
 
 • Gostchorze
Sołtys: Ewa Klepczyńska
Rada Sołecka: Iwona Jaworska, Marta Jurewicz, Marta Mariańska, Aleksandra Romanowska
 
 • Kamień
Sołtys: Małgorzata Ćwirko
Rada Sołecka: Grzegorz Jarmonik, Dariusz Sarnowski, Joanna Michałowska, Ewa Trzyna, Wojciech Domek, Teresa Jarmonik
 
 • Łochowice
Sołtys: Mirosław Szwed
Rada Sołecka: Marta Frencel, Halina Kijewska, Maria Mikołowicz, Jacek Suchora, Jadwiga Szwed, Jadwiga Ścisła
 
 • Marcinowice
Sołtys: Jan Taciak
Skład Rady Sołeckiej: Sylwester Gryszkiewicz, Wiesław Michalewski, Małgorzata Zientarska, Mieczysław Zarzycki, Kazimierz Karski, Stanisław Kapuśniak
 
 • Nowy Raduszec
Sołtys: Jan Adamowicz
Rada Sołecka: Agnieszka Kurowska, Marian Kuprynowicz, Jolanta Kowalik, Henryk Olejczuk
 
 • Osiecznica
Sołtys: Leszek Fijałkowski
Skład Rady Sołeckiej: Anna Chinalska, Andrzej Kuziemski, Zbigniew Poźniak, Helena Gruszczyńska, Agnieszka Jędrzejewska, Sławomir Sadowski
 
 • Radnica
Sołtys: Marian Kopczyński
Rada Sołecka: Renata Biernacka, Henryk Aborowicz, Krzysztof Czechowski, Małgorzata Dominków
 
 • Retno
Sołtys: Zdzisław Krause
Rada Sołecka: Lucyna Mazurek, Ewelina Nowak, Andrzej Magdziak
 
 • Sarbia
Sołtys: Dawid Zygmuntowski
Rada Sołecka: Bogumiła Zygmuntowska, Janusz Kaźmierczak, Artur Kaźmierczak, Zbigniew Michalak
 
 • Stary Raduszec
Sołtys: Krystyna Janikowska
Rada Sołecka: Grażyna Myśliwiec, Zofia Jankowska, Ewelina Daniłkiewicz, Józef Jędraszek, Robert Narkun, Teresa Smoleńska
 
 • Strumienno
Sołtys: Ewa Kobita
Rada Sołecka: Grzegorz Kuszewski, Robert Nowak, Elżbieta Pater, Zofia Dopart, Krystyna Purulczyk, Zofia Syniawa
 
 • Szklarka Radnicka
Sołtys: Marta Małysz
Rada Sołecka: Piotrowska Renata, Katarzyna Para, Mirosław Zaparty, Danuta Dekiert
 
 • Wężyska
Sołtys: Kazimierz Kasowski
Rada Sołecka: Adam Kostaś, Janina Saletrowicz, Bernard Sochacki, Andrzej Szatkowski, Anna Kasowska, Irena Małyszko
 

Skład Krośnieńskiej Rady Seniorów

1. Grzegorz Kopacz – przewodniczący,
2. Józef Ostrowski – wiceprzewodniczący,
3. Danuta Słomińska – członek,
4. Maria Piter – członek,
5. Roman Ratajczak – członek,
6. Czesława Krause – członek,
7. Teresa Nowak – członek,
8. Stefania Okarmus – członek,

 

 

INSTYTUCJE KULTURY

Centrum Artystyczno-Kulturalne "Zamek"
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. / fax 68 3838994
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3835026
 
 

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3835412 / fax. 68 3835185
 
 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3833380 / fax. 68 3833381
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3833360 / fax 68 3833361
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3835408 / fax 68 3830624
 
Przedszkole Nr 1 w Krośnie Odrzańskim
ul. Srebrna Góra 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3835179
 
Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
ul. Bolesława Krzywoustego 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3835507
 
Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 6d, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3835456
 
Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim
ul. Chrobrego 33, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3835247

Zespół Szkół w Krośnie Odrzańskim
ul. Pułaskiego 3 w skład której wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3,
Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3
tel. 68 3838 9500
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
w skład której wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Bohaterów WP 21
oraz Przedszkole w Starym Raduszcu z oddziałem w Czarnowie
tel. 68 383 5178
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3835243
 
Szkoła Podstawowa w Radnicy 
Radnica 146, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel./fax 68 3831525
 
Zespół Szkół w Wężyskach 
Wężyska 157, 66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 3831867
 
Zespół Edukacyjny w Osiecznicy
ul. Szkolna 15, Osiecznica , 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 3837024
 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Gminy Krosno Odrzańskie.

/4s6os10elg/skrytka

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

Obywatelami a administracją,
Przedsiębiorcami a administracją,
Instytucjami administracji publicznej.

Alojza Baniewicz urodziła się 28 kwietnia 1911 roku w Podwołoczyskach. Ukończyła Prywatne Seminarium Nauczycielskie PP Benedyktynek w Przemyślu, a następnie w 1938 roku Wyższy Kurs Nauczycielski. Do Krosna Odrzańskiego przyjechała wraz z rodzicami 15 kwietnia 1946 roku. Była współorganizatorką szkolnictwa, a następnie pracowała w Szkole Podstawowej Nr 1. Przez wiele lat była zastępcą kierownika szkoły. Organizowała szkolenia i konferencje dla młodych nauczycieli. Działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskim Czerwonym Krzyżu i Lidze kobiet. Za swą 36-letnią służbę otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymała w 2002 roku. Zmarła 16 stycznia 2014 roku.
Józef Bojarski urodził się 10 sierpnia 1910 roku w Ryczowole. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jeszcze przed wojną rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela. Działacz konspiracyjny, więzień Dachau i Mathausen. 26 lipca 1945 roku osiedlił się w Krośnie Odrzańskim. Organizator oświaty w mieście, długoletni nauczyciel i dyrektor. Działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Laureat wielu nagród i odznaczeń.Zmarł nagle 3 września 1993 roku.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku.
Bolesław Borek urodził się 8 listopada 1935 roku w miejscowości Draganowa. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Zielonej Górze, a następnie studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1950 roku w Urzędzie Gminy w Kosierzu. Od 1975 roku był naczelnikiem, a od 1990 roku Burmistrzem Krosna Odrzańskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Laureat wielu nagród i odznaczeń państwowych. Zmarł nagle 17 sierpnia 2002 roku. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2003 roku.
Emilia Chrul urodziła się 13 sierpnia 1923 r. w Jarczowcach. Szkołę Powszechną ukończyła w Zborowie. W 1940 roku wraz z całą rodziną została wywieziona w głąb ZSRR do Okręgu Komi – Perm. W 1942 roku przesiedlona w rejon Orenburga. Służyła w I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, w 2 kompanii strzeleckiej samodzielnego batalionu kobiecego im. Emilii Plater oraz 3 Dywizji Pancernej im. Romualda Traugutta. W czasie walk została ranna i dostała się do niemieckiej niewoli. Wraz z grupą kobiet powstańców została wywieziona do obozu przejściowego w Szymanowie, a następnie do Skierniewic. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego wywieziona do obozu jenieckiego w Altengrabow k. Magdeburga, a następnie do obozu w Oberlangen.Od 1945 roku mieszka w Krośnie Odrzańskim. Pracowała w Spółdzielni WZGS, PZGS, Rejonowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Po przejściu na emeryturę w 1983 roku, przez 5 lat pracowała w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy. Aktywnie działała społecznie w różnych organizacjach. Jest członkiem Koła Nr 9 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Kilińszczaków, Związku Sybiraków, Klubu „Riazańczycy” i „Platerówki”, Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Laureatka wielu nagród i odznaczeń państwowych, w tym Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymała w 2013 r. Zmarła 25 września 2015 r.
Witold Cieciński urodził się 20 marca 1934 roku w Czempinie. Do Krosna Odrzańskiego przyjechał wraz z rodziną w listopadzie 1945 roku. Tutaj też rozpoczął swoją edukację. Ukończył także studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywny działacz kulturalny, harcerski i sportowy. W roku 1957, wraz z grupą kolegów, doprowadził do powołania Powiatowego Domu Kultury. Współorganizator Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Krośnieńskiej. Przez wiele lat dyrektor Krośnieńskiego Domu Kultury. Członek TMZK. Autor wspomnień i kronikarz dziejów i wydarzeń z życia miasta.Zmarł 8 grudnia 2000 roku.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2001 roku.
Edward Dąbrowski urodził się 17 października 1921 roku w Trzcince. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, a następnie studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w muzeach w Poznaniu, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Świdnicy. Przez trzy lata pełnił funkcję Zielonogórskiego konserwatora Zabytków. Pasje i zainteresowanie archeologią najszerzej rozwinął na ternie Środkowego Nadodrza, gdzie prowadził prace badawcze na kilkudziesięciu stanowiskach min. na terenie Krosna Odrzańskiego, Połupina i Osiecznicy. Plonem pracy an tym terenie było odkrycie grodu piastowskiego w Krośnie Odrzańskim i dwóch osad w Połupinie. W latach 1968-1970 prowadził badania w Osiecznicy i Strumiennie. Kolejne to badania w Gostchorzu, czego efektem było odkrycie grodziska wczesnopiastowskiego i grodu obronnego. Autor wielu prac naukowych. Za wieloletnia działalność naukową otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku. Zmarł w 2007 roku.
Stanisław Garncarz urodził się 17 kwietnia 1929 roku w zabawie. W 1958 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. W marcu 1968 roku objął funkcję proboszcza w parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Inicjator ustanowienia nowych parafii w Pławiu i Osiecznicy. Z jego inicjatywy przeprowadzono remont kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej oraz wybudowano dom parafialny. Miał znaczący udział w przeniesieniu cmentarza z ulicy Poznańskiej na nową lokalizację. Dzięki niemu powstawały nowe obiekty duszpasterskie: w Połupinie, Strumiennie, Brzózce, Gostchorzu. We wrześniu 1991 roku został proboszczem katedry w Gorzowie Wlkp. 1 sierpnia 2005 roku przeszedł na emeryturę. Mieszka w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2001 roku. Zmarł 22 marca 2015 r.
Jan Kasowski urodził się 8 maja 1928 roku w Podzameczku. Po zakończeniu II wojny światowej, jesienią 1945 roku osiedlił się w Wężyskach. Długoletni działacz społeczny: radny, przewodniczący rady Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, prezes OSP w Wężyskach. Przez 32 lata sprawował funkcję sołtysa wsi. Człowiek niezwykle zaangażowany w pracę społeczną na rzecz wsi. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku.Zmarł 12 października 2013 r.
Ryszard Krzemiński urodził się 27 lipca 1931 roku we wsi Wólka Bałtowska. W 1955 roku ukończył studiu wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa. Prace sędziowską rozpoczął w 1956 roku jako sędzia Sądu Powiatowego w Zielonej Górze. 1 listopada 1959 roku otrzymał nominację na prezesa Sądu Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Od 1990 do 1998 roku był przewodniczącym Sądu Pracy – Wydział Sadu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Radny Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Aktywny działacz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wielokrotnie odznaczany.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2002 roku.Zmarł 15 lutego 2012 r.
Jan Muszyński urodził się 29 kwietnia 1932 roku w Gnieźnie. Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnił funkcje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Był sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Przez ponad 20 lat był dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej. Autor monografii Krosna Odrzańskiego pt. „Krosno Odrzańskie. Przyszłość i teraźniejszość”.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku. Zmarł w 2017 roku.
Bronisław Podkański urodził się 12 maja 1915 roku we wsi Gózd. Mieszkaniec krosna Odrzańskiego od 1945 roku. Pracował w Starostwie Powiatowym i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Przez wiele lat przewodniczący PPRN. Następnie pracował w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zielonej Górze. Współzałożyciel i aktywny członek TMZK. Uhonorowany wieloma medalami i odznaczeniami.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2001 roku.Zmarł 20 sierpnia 2003 roku.
Tadeusz Słomiński urodził się 22 stycznia 1920 roku w Poznaniu. Ukończył Szkołę Powszechną i Gimnazjum Klasyczne w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej pracował jako robotnik przymusowy w przemyśle mięsnym. W 1942 roku odwiedził Krosno Odrzańskie, gdzie pracował jego brat. Przybył tu ponownie w 1945 roku i osiedlił się. Przez ponad 40 lat pracował jako kierownik masarni w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Działa w wielu organizacjach: Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, TMZK. Przez 3 kadencje radny Miejskiej Rady Narodowej. Napisał książkę „Z szuflady Tadeusza Słomińskiego”.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2001 roku.Zmarł 10 stycznia 2014 r.
Romuald Szajkowski urodził się 30 stycznia 1925 roku w Poznaniu. Po zakończeniu II wojny światowej ukończył szkołę średnią a następnie akademię Medyczną w Poznaniu. Tytuł lekarza otrzymał w 1952 roku. Tuż po studiach osiedlił się w Krośnie Odrzańskim. Był kierownikiem pogotowia ratunkowego, dyrektorem ZOZ-u i krośnieńskiego szpitala. Równolegle przez 35 lat był ordynatorem oddziału chirurgicznego. Jeden ze współzałożycieli TMZK. Przez dwie kadencje był radnym Powiatowej Rady Narodowej.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku.
Jerzy Szymczak urodził się 1 sierpnia 1948 roku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o kierunku wychowanie plastyczne. Pracował w Szkołach Podstawowych w Kosierzu, Budachowie, Bytnicy i Krośnie Odrzańskim (SP 1 i SP 3). Twórca i wieloletni trener grupy tanecznej „Polanie”, z którą brał udział w licznych festiwalach i konkursach, zarówno w kraju jak i za granicą. Jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Homo Artifex w Krośnie Odrzańskim. Od lat związany z Zamkiem Piastowskim. Inicjator działań związanych z częściową renowacją obiektu. Od 2003 r. Społeczny Opiekun Zabytków, pozyskuje eksponaty i depozyty, uczestniczy w badaniach archeologicznych, wykopaliskach, ocenia wartość historyczną znalezionych przedmiotów, przekazuje jako nowe ekspozycje zamkowe. Pasjonat historii przedwojennego Crossen an der Oder, konsultant wielu wydawnictw historycznych oraz propagator idei powrotu rzeźby pn. „Chłopiec z konikiem” do Krosna Odrzańskiego. Autor publikacji pt. „Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim” (2009 r.) oraz „Krosno nasze Krosno, ty piastowski grodzie” (2015 r.). Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2015 roku.
Skręty Władysław Skręty ukończył Liceum Pedagogiczne w Ośnie Lubuskim, trzyletnie Studium Nauczycielskie w Gorzowie Wlkp. oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na kierunku wychowanie muzyczne uzyskując tytuł magistra. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie Odrzańskim na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i śpiewu. W latach 1960-1986, będąc nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 prowadził chór szkolny oraz zespół mandolinowy i wokalny działające przy tej szkole. Ponadto prowadził równolegle chór nauczycielski i był nauczycielem instrumentu w Społecznym Ognisku Muzycznym w Krośnie Odrzańskim. Przez wiele lat był członkiem Kwartetu Męskiego działającego przy ówczesnym Krośnieńskim Domu Kultury i Klubie Garnizonowym. Ostatnie lata swojej aktywności kulturalnej poświecił chórowi parafialnemu działającemu przy parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Za swą wieloletnią działalność kulturalną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2018 roku.
Antoni Wodecki urodził się 24 sierpnia 1924 roku w miejscowości Salata. Do Krosna przyjechał 3 września 1945 roku. Z zawodu krawiec. Współzałożyciel Cechu Rzemiosł Różnych oraz Banku Spółdzielczego, w którym przez ćwierć wieku był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Członek TMZK, Stowarzyszenia „Wisła - Odra”. Przez 3 kadencje radny Miejsko-Gminnej Rady Narodowej. Od podstaw zorganizował „Ognisko Muzyczne”, na którego bazie została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Krośnie Odrzańskim.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2002 roku. Zmarł 24 kwietnia 2005 roku.