Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 410 97 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Uchwała o pomocy de minimis 

-Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LI/389/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis.

Uchwała o pomocy regionalnej

- Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr IX/63/15 z 24 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
- Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr X/71/15 z 26 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

 

Podatek od środków transportu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w branży transportowej, 27 października 2015 r. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Krosno Odrzańskie. Przyjęte rozwiązania prawne wpisują się w politykę podatkową Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016 - 2021 i gwarantują przedsiębiorcom utrzymanie stawek podatkowych, na najniższym ustawowo dopuszczonym poziomie minimum przez okres kolejnych 6 lat podatkowych. Dzięki temu, wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krosno Odrzańskie od 1 stycznia 2016 r., jest konkurencyjna nie tylko na terenie Województwa Lubuskiego, ale również na terenie kraju.

INFOGRAFIKA

Poniżej znajdą Państwo link do informacji szczegółowych o stawkach podatku wraz z przykładową kalkulacją oszczędności.

PREZENTACJA PDF

polityka_fiskalna_gminy.pdf

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW I ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  NA TERENIE GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE

Zestawienie obowiązujących planów
Lp.Nazwa planuNr uchwały/dataNr Dz. Urz. Woj./dataZakres opracowania/powierzchnia
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie Szklarki Radnickiej
 
 
20 marca 1996r.
 
opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 10 poz.100
 
4 lipca 1996r.

dla terenów rekreacyjnych nad jeziorem Cisek – „Czyżykowo”  (Słodkie)

Pow. 5,94 ha

2. zmiana MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY KROSNO ODRZANSKIE
 
 
28 maja 2002r.
opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 74, poz.989
 
26 lipca 2002r.

obszar obejmujący korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz z systemami towarzyszącymi obręb Osiecznica, Strumienno, Stary Raduszec, Krosno Odrzańskie

Pow. ok. 218,97 ha

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie Miasta Krosno Odrzańskie
 
 
 
30 września 2004r.
opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 6 poz.105
 
10 lutego 2005r.
dla terenu popoligonowego 
w rejonie ulicy Dąbrowskiego
 
Pow. 9,14 ha
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie w obrębie Miasta Krosno Odrzańskie
 
 
 
30 września 2004r.
 
Tekst jednolity opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2015 r. poz.1076 

dla terenu w rejonie ulic Słowackiego i Metalowców

Pow. 3,74ha

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Miasta Krosno Odrzańskie i Marcinowice
 
 
 
1 grudnia 2009r.
opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 7 poz.83
 
2 lutego 2010r.
w rejonie ulic Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i w części obrębu Marcinowice
 
Pow. 21,2ha
6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  obrębie Miasta Krosno Odrzańskie I obrębie Łochowice
 
 
5 listopada 2010r.

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 123 poz.1977

29 grudnia 2010r.

dla terenu popoligonowego 
w rejonie ulicy Armii Czerwonej  w obrębie Krosno Odrzańskie  i w rejonie ulicy Armii Czerwonej  w obrębie Łochowice
 
Pow. 25,69ha
7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Krośnieńskiej i ul. Polnej w obrębie Osiecznica
 
 
30 sierpnia 2012r.

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz.1839

17 października 2012r.

dla terenu w rejonie ulic Krośnieńskiej i ul. Polnej w obrębie Osiecznica

Pow. ok. 1,49ha

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie
 
 
27 kwietnia 2015r.
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz. 2653

28 grudnia 2015r.

dla terenu Starego Miasta 

Pow. ok. 60,0 ha

 9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie 

Nr XXX/243/16
Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim 

Załącznik graficzny

21 grudnia 2016 r.

 

 

opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lubuskiego

poz. 2751

27 grudnia 2016 r.

dla terenu pomiędzy ul. Gubińską a drogą krajową
DK 32 relacji Krosno Odrzańskie - Gubin

 

Pow. ok. 106,5 ha

 10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie

Nr XLIX/409/18
Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim


Załącznik graficzny


Wizualizacje


20 kwietnia 2018 r.

opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego
poz. 1119
27 kwietnia 2018 r.

Plan miejscowy w południowej części planu nr 5
w rejonie ulic Bolesława Śmiałego, Metalowców
i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i w części obrębu Marcinowice

W południowej części plan nr 5 traci ważność - obowiązuje plan nr 6
Pow. ok. 11, 17 ha

 
II. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - prezentacja
 
III. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY KROSNO 
ODRZAŃSKIE PODJĘTE UCHWAŁĄ NR XXXII244/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE 
ODRZAŃSKIM Z DNIA 1 LUTEGO 2013 R.
 
2a UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MAPY
2a UWARUNKOWNIA ZAGOSPODAROWANIA GMINY plansza zbiorcza
2b KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MAPY
2b 1) Zasoby środowiska przyrodniczego miasta i gminy
2b 2) Infrastruktura drogowa i techniczna miasta i gminy 
2b 3) Strefy zalewowe miasta i gminy
2b 4) Zasoby środowiska kulturowego miasta i gminy
2b 5) Koncepcja lokalizacji Zalewu Krośnieńskiego
2b 6) Kierunki Krosno Odrzańskie miasto
3. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
IV. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE PODJĘTE UCHWAŁĄ NR XII/93/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 R. DO POBRANIA TUTAJ (ZIP 273MB)
 
V. KONKURSY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE / KONCEPCJE ZAGOSPODAROWANIA / wizualizacje planowanej zabudowy – plany miejscowe 
 
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie „Koncepcji programowo-przestrzennej „Starego Miasta” w Krośnie Odrzańskim 
 
Koncepcje programowo-przestrzenne - do pobrania TUTAJ (ZIP 752MB)
Uchwała Sądu Konkursowego - do pobrania TUTAJ
Uzasadnienie do uchwały - do pobrania TUTAJ
Wnioski pokonkursowe - do pobrania TUTAJ
 
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie na opracowanie „Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej, promenady od Urzędu Miasta do kasyna wojskowego oraz rewitalizacji Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Poznańską i WOP w Krośnie Odrzańskim”
 
Koncepcje programowo-przestrzenne - do pobrania TUTAJ (ZIP 295MB)
Uchwała Sądu Konkursowego - do pobrania TUTAJ
Uzasadnienie do uchwały - do pobrania TUTAJ
Wnioski pokonkursowe - do pobrania TUTAJ
Materiały pokonkursowe - do pobrania TUTAJ
 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej (Plac przed WBK)
2rzut1
2rzut1
3wiz1
3wiz1
Dziecinstwo-nie-boli_preview
Dziecinstwo-nie-boli_preview
pzt1
pzt1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej (dawny budynek WAM)
 
Koncepcje zagospodarowania - do pobrania TUTAJ (ZIP 276MB)
Ogłoszenie wyniku postępowania - do pobrania TUTAJ
 
Zagospodarowanie terenu róg ul. Poznańskiej i ul. Kościuszki (szachownica)
 
Prezentacja do pobrania TUTAJ
na plac z drzewami_gotowePS
na plac z drzewami_gotowePS
plansza1
plansza1
na kostki z drzewami_gotowePS
na kostki z drzewami_gotowePS
plansza2
plansza2
Koncepcja zagospodarowania wybranych terenów zieleni w Krośnie Odrzańskim
 
Część opisowa do poranai TUTAJ
Projekty koncepcyjne do pobrania TUTAJ
 
Wizualizacja planowanej zabudowy ul. Bol. Śmiałego, ul. Metalowców i ul. Działkowca – plan miejscowy
 
 
01a
01a
02a
02a
03
03
04a
04a
Wizualizacja planowanej zabudowy ul. Sienkiewicza – plan miejscowy
Krosno 4
Krosno 4
Plansza Last
Plansza Last
Krosno 1
Krosno 1
Krosno 2
Krosno 2
Krosno 3
Krosno 3
 1. „Nowe Dolne Miasto - miasto twórczość przez rewitalizację”
 2. „Rewitalizacja części dolnego miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim” 
 3. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”
 4. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze”
 5. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”
 6. Projekty inwestycyjne zrealizowane ze środków UE w latach 2007 – 2015
 7. Projekty społeczne („miękkie”) zrealizowane ze środków UE  w latach 2007 - 2015
 8. Projekty z zakresu współpracy międzynarodowej realizowane w latach 2007 – 2015
 9. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz
  z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy dz.nr 603/1 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie” realizowany jest przez Gminę Krosno Odrzańskie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 10. Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 11. Gminy przyszłości – różne spojrzenia jeden cel FOLDER POLSKO – NIEMIECKI
 12. Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów
 13. Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie
 14. Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. – Łochowice w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego odc. km 0+656 do km 1+606
 15. Projekt pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I”